IMG_0642-4

Välkommen till Fisksätra Scoutkår!

Vi har gjort unga redo för livet sedan 1972.

Bli scout nu
Fisksätra Scoutkår läggs ner
Efter 50 års scoutverksamhet för barn och unga i Fisksätra läggs scoutkåren ner. Scoutkåren är Fisksätras äldsta förening och startade sin verksamhet när Fisksätra var ung som tätort.
På senare år har scoutkåren främst bedrivit scoutverksamhet för de yngsta barnen inom ramen för familjescouting med syfte att skapa en bra grund för fortsatt tillväxt.
Efter att fastighetsägaren sagt upp hyresavtalet för scoutlokalen med kort varsel konstaterar scoutkårens styrelse att det inte längre finns förutsättningar att bedriva scoutverksamhet. Fastighetsägaren motiverade uppsägningen med att scoutlokalen behövs som kontor för lokala byggprojekt i Fisksätra. Därmed kommer scoutkåren att läggas ner.
Från styrelsens sida beklagar vi situationen, fast vill samtidigt tacka alla ideella scoutledare och alla de över tusen scouter som genom åren bidragit till en fantastisk verksamhet och gett minnen för livet åt många av de som växt upp i Fisksätra!
Varma hälsningar,
Styrelsen
Fisksätra Scoutkår
Vid frågor vänligen kontakta kårordförande
Gabriel ”Gabbe” Hast Samils,
karordf@fisksatrascoutkar.se
05/11-2022
Rinkabyfältet

Hos oss får du uppleva äventyr i naturen och lära känna nya kompisar. Du kan vara scout genom hela livet!