Syftet med bidragsfonden är att underlätta deltagande i kårens verksamhet genom tex. reducering av medlemsavgiften, inköp av scoutskjorta, bidrag till lägerkostnad m.m

Ansökan

Vi föredrar att du fyller i ansökan elektroniskt och skickar den till karordf@fisksatrascoutkar.se men det går också bra att lämna den i kårens brevlåda.

Under sommarmånaderna då vi har uppehåll kontrolleras brevlådan inte så frekvent.

Så här gör du: