En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 30 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar och vilken klass dem går i. I vår kår har vi 4 avdelningar fördelade på 1 spårar-, 1 upptäckar-, 1 äventyrar-, 1 utmanar- och vi har inga roveravdelningar för tillfället.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår lokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas varje månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En logalfode sköter om vår lokal och mindre reparationer.

Vilka sitter i styrelsen och vilka som ansvarar över vilka områden kan du se på ”Kontakt” fliken.

 

Vill du ha mer information om vår verksamhet kontakta oss via info@fisksatrascoutkar.se

Vill du komma i kontakt med ledare görs det via: ledare@fisksatrascoutkar.se

Vill du engagera dig som vuxen inom kåren? Läs på sidan: Engagera dig i kåren