Du får kontakt med lokalfogden genom att skicka ett mail till
info@fisksatrascoutkar.se
Stena Fastigheter är ägare av lokalen som vi får använda till vår verksamhet.